Projekt politikaopen skončil

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre zverejnenie zmysluplných prehľadov o majetku, záujmoch a príjmoch politikov a kandidátov vo voľbách nad rámec platného zákona presadiť takúto podobu kontroly politikov aj v zákone. Aktuálny zákon je nedostatočný v odkrývaní skutočných majetkových pomerov, vzťahov a požitkov verejných činiteľov. Aliancia Fair-play ukončuje projekt politikaopen.sk z dôvodu nedostatočných kapacít a zdrojov na prevádzkovanie tohto projektu. Otázka transparentnosti majetkových pomerov však nestráca ani dnes na dôležitosti.

Politici